www.mikovice.eu

M2.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

     „Krajina je přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací. Základní složky krajiny jsou: půdotvorné horniny, půdy, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo a člověk. Krajinu lze považovat za geografický systém (geosystém), složený z propojených ekosystémů, například lesů, luk, pastvin, polí, a z urbanizovaných ekosystémů.“ 1)

     „Krajina vždy ovlivňuje duši člověka, ba národa, takže charakteristiku jeho vlastností je nutné začít popisem krajiny, kde žije. Člověk vytváří k obrazu svému určitý typ krajiny, ale ta jej zpětně ovlivňuje a dotváří.“ 2)

     
     Dvě různé definice. Jaká je ta naše krajina? A jací jsme my, její obyvatelé? Ta první definice mě napadne, když se toulám po okolí Míkovic, ve všech ročních obdobích a v různém denním čase. Ta druhá mi vytanula na mysli, když jsem viděl západ slunce z cesty k myslivecké chatě za letního slunovratu. Slunce se dotklo obzoru kdesi na severozápadě  a tři dominanty – Holý kopec, Buchlov a Barborka vytvářely krásnou siluetu. Byla cítit sounáležitost s místem, kde žili a procházeli lidé od mladší doby kamenné. Jakou krajinu předáme my našim dětem? Bude pro ně dobrým místem k žití?
1) Encyklopedie Co je co

2) Václav Cílek, Krajiny vnitřní a vnější, nakladatelství Dokořán, 2003,

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek