www.mikovice.eu

M2.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

     Geomorfologie, je věda o tvarech a strukturách zemského povrchu. Z hlediska geomorfologického členění je území zařazeno následovně:

          Systém: Alpsko-himalájský

              Subsystém: Karpaty

                     Provincie: Západní Karpaty

                            Subprovincie: Vnější západní Karpaty

                                     Oblast: Moravsko-slovenské Karpaty

                                              Celek: Vizovická vrchovina

                                                         Podcelek: Hlucká pahorkatina

     Nejvyšším místem je kóta 366 m n.m. v Hlubočku, v prostoru nad Hluckou búdou. Daleko známější je ale vrchol s názvem Hluboček na západním okraji stejnojmenného lesa (351 m n.m.), který poskytuje daleký výhled do dolnomoravského úvalu, na Chřiby a Napajedelskou bránu. Při dobré viditelnosti lze uvidět obrysy Pálavy. Třetím vrcholem je Kamenný vrch – 346 m n.m. na „podolsku“. Údolí Olšavy se nachází v nadmořské výšce kolem 185 m n.m. Výškový rozdíl je tedy více jak 150 m na 3 km.

    Na krajině je velmi patrný vliv člověka. Na řadě míst se bývalé cesty začaly postupně zahlubovat a vytvořily systém různě hlubokých strží. Cesta se pak posunula o kus vedle. Typickou ukázkou je cesta k myslivecké chatě a sousední různě hluboká síť zarostlých strží.

     Voda si hledá cestu do údolí a vytváří postupně se prohlubující strže, které někdy dosahují až k pískovcovému podloží:

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek